top of page

אבחון ארגונים לעמידה בדרישות תקן ISO 56002:2019

משך הפעילות

אבחון בן יומיים / שלושה

מידע מפורט

הסמכת ארגונים לתקן ISO 56002:2019

מבדק הסמכה להתעדת ארגונים בהתאם לתקן ISO, ובפרט לתקן ISO 56002:2019 הינו תהליך המנוהל ע"י סוקר של גוף מסמיך, כדוגמת מכון התקנים. במהלך מבדק הסמכה הסוקר מגיע לבדוק שהארגון עומד בדרישות התקן מבחינת תהליכי עבודה. ספר התקן כולל את כל הנושאים שהתקן שתבדקו עליו מקיף. תחת כל נושא ישנם סעיפים שאליהם יש להתייחס בהטמעת תהליכים ועמידה בתנאי התקן. מבדק ההסמכה מחולק לשני שלבים: בשלב א' בודק הסוקר האם קיים מענה לכל דרישה של התקן. הוא יעבור על מסמכים, מערכת התיעוד של הארגון והנהלים. הסוקר ישאל שאלות ויבקש לדעת כיצד הדרישות מוטמעות בארגון, הלכה למעשה. בשלב ב' יבקש הסוקר לראות את האופן בו התהליכים המנגנונים והנהלים מוטמעים וכך יבחן את יישום התקן בפועל.עיצוב מנגנונים של חדשנות מוסדית

הכנת ארגונים להסמכת ISO הינה תהליך שיטתי של 'עיצוב' (שעשוי לקחת זמן). תהליך העיצוב עוסק בהקמה, תחזוקה, ניהול ושיפור של מנגנונים ושגרות, המהווים את הבסיס להקמתה של מערכת חדשנות מוסדית. החדשנות המוסדית היא ה X פקטור המבדיל בין ארגונים שיש בהם חדשנות, לארגונים שהם חדשניים.


תהליך העיצוב מתבסס על השלבים הבאים:

  • מתחיל באבחון ראשוני (מבדק פערים), הבודק האם קיים בארגון מענה לכל דרישה של התקן, הלכה למעשה, ובאיזה אופן.

  • השלב השני, כולל תהליך אפיון ומימוש של מנגנונים התומכים את הפערים שעלו; תהליך זה שונה מארגון לארגון ומבוצע בהתאמה ל DNA שלו.

  • לאחר אפיון ומימוש המנגנונים, והשלמת אבחון שתכליתו לבדוק כיסוי מלא לכל דרישות התקן (מבדק מערכת) נדרש הארגון לפעול על פיו במשך תקופה מסויימת, המוגדרת על ידי הנהלת הארגון.

  • לאחר תקופה זו, נדרש לוודא שהארגון הטמיע ועובד על פי התהליכים המנגנונים והנהלים שהגדיר (מבדק התאמה).


ארגונים שחסר להם בסיס של הסמכת איכות (ISO 9001:2015) עשויים להתקשות בניהול מוצלח ואפקטיבי של מערכת החדשנות המוסדית. מאידך, ארגונים בעלי בסיס איתן של איכות, עשויים לצלוח את תהליך ההקמה והניהול האפקטיבי של מערכת החדשנות המוסדית, באופן מוצלח יותר.


הפעילות המוצעת

אבחון ראשוני של יסודות החדשנות בארגון, ובהלימה לדרישות תקן ISO 56002:2019 (מבדק פערים)

בסופו של האבחון יקבל הארגון דו"ח הכולל מיפוי פערים והזדמנויות


Innovation_for_Transformation_smily_eyes_e1689304-38bf-40f7-9638-251eda4cfd0b.png

איש הקשר

סא"ל במיל' ד"ר דוד אלקחר

סא"ל במיל' ד"ר דוד אלקחר

מנכ"ל I4T - חדשנות להשתנות; בעל ניסיון עשיר בניהול מיזמים ופרוייקטים, הנבטת תהליכי מו"פ, עיצוב ומימוש מנגנונים להאצת תהליכי בניין כח מהיר בתוך ארגונים וחדשנות מוסדית. סא"ל במילואים, מייסד ומפקד המכללה הביטחונית לחדשנות, יזמות והשתנות שהוקמה בחטיבת שילו"ח (שיטות לחימה וחדשנות), באגף לתכנון ולבניין הכח הרב-זרועי; מייסד ומפקד החממה הטכנולוגית הראשונה בצה"ל, ומוביל החדשנות במערך הטכני בחיל האוויר. בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, (מערכות תקשורת ורשתות, טכניון); תואר שני באווירונאוטיקה וחלל (מערכות טילים ורקטות, טכניון); דוקטורט בהנדסת מכונות (רובוטיקה ובינה מלאכותית, אוניברסיטת תל אביב).

bottom of page