top of page

אבחון ועיצוב תשתית לחדשנות מוסדית בארגונים

משך הפעילות

סדנא בת יומיים

מידע מפורט

אודות

סדנא מקצועית וחוויתית בהשתתפות ההנהלה הבכירה של הארגון; סדנא המהווה 'יריית פתיחה' לעיצוב והטמעת מנגנונים של חדשנות מוסדית בארגון. הסדנא מבוססת על מודלים מתוקפים בנושא תרבות של חדשנות (Schein, 1980), וסטנדרטים בינלאומיים בתחום ניהול של חדשנות (ISO 56002:2019, ISO 56004:2019). תכליתה של הסדנא – הבניית שפה מקצועית בתחום החדשנות המוסדית בקרב הנהלת הארגון, אבחון משותף ומוסכם, עיצוב כיווני פעולה להמשך וגיבוש תהליך אסטרטגי תוך רתימת בעלי תפקידים מרכזיים בארגון למהלך.מפת הפעילות

הפעילות כוללת את החלקים הבאים:
  • תהליך מקדים - מילוי שאלון קצר בנושא תרבות של חדשנות על ידי מדגם רחב של עובדי הארגון.

  • היום הראשון של הסדנא – בהשתתפות ההנהלה הבכירה של הארגון – הטענת ידע, הרכשת כלים ואבחון על בסיס שאלונים.

  • מפגש ביניים – מפגש בפורום מצומצם של הנהלת הארגון לבחינת תוצרי האבחון והכנה משותפת לקראת יום הסדנא השני.

  • היום השני של הסדנא – בהשתתפות ההנהלה הבכירה של הארגון – עיבוד משותף של התוצרים.

  • הפקת מסמך מסכם – הכולל את האבחון, התובנות שעלו, והמלצות לפעילויות רצויות לקיומה של תשתית תומכת לחדשנות מוסדית.

  • בנוסף על השתתפותם בסדנא, יקבלו המשתתפים תעודת הסמכה לניהול השתנות והטמעת חדשנות יישומית בארגונים.


מבנה ימי הסדנא:

Innovation_for_Transformation_smily_eyes_e1689304-38bf-40f7-9638-251eda4cfd0b.png

איש הקשר

סא"ל במיל' ד"ר דוד אלקחר

סא"ל במיל' ד"ר דוד אלקחר

מנכ"ל I4T - חדשנות להשתנות; בעל ניסיון עשיר בניהול מיזמים ופרוייקטים, הנבטת תהליכי מו"פ, עיצוב ומימוש מנגנונים להאצת תהליכי בניין כח מהיר בתוך ארגונים וחדשנות מוסדית. סא"ל במילואים, מייסד ומפקד המכללה הביטחונית לחדשנות, יזמות והשתנות שהוקמה בחטיבת שילו"ח (שיטות לחימה וחדשנות), באגף לתכנון ולבניין הכח הרב-זרועי; מייסד ומפקד החממה הטכנולוגית הראשונה בצה"ל, ומוביל החדשנות במערך הטכני בחיל האוויר. בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, (מערכות תקשורת ורשתות, טכניון); תואר שני באווירונאוטיקה וחלל (מערכות טילים ורקטות, טכניון); דוקטורט בהנדסת מכונות (רובוטיקה ובינה מלאכותית, אוניברסיטת תל אביב).

bottom of page