top of page

הכשרת מנהלי חדשנות (CINO) לניהול חדשנות אפקטיבית בארגונים

משך הפעילות

הסמכה בת שבעה מפגשים

מידע מפורט

אודות

מטרת ההכשרה – להכשיר את אוכלוסיית היעד, להקמה וניהול של מערכות חדשנות בתוך ארגוניהם.

רציונאל – ההכשרה נבנתה בהלימה לתקנים בינלאומיים, העוסקים בניהול איכות וחדשנות בארגונים. הקניית כלים, מיומנויות וידע קריטי, להקמת מערכות ניהול חדשנות ברות קיימא.


נושאים מרכזיים שיקבלו דגש במסגרת ההכשרה
 • הקמה ותפעול של מערכת ניהול חדשנות.

 • חדשנות מוסדית – החדשנות המוסדית עוסקת בפיתוח תשתיות הארגון, ואינה עוסקת במישרין בפיתוח מוצרים ושירותים חדשניים ופורצי דרך. תכליתה של החדשנות המוסדית להבטיח את שרידותו של הארגון, חוסנו ותנופתו; זאת ניתן להשיג באמצעות השקעה במספר מישורים (טרנספורמציות ארגוניות / בניין כוחו של הארגון).

 • חדשנות ארגונית - מתייחסת ליכולתו של הארגון לשבור פרדיגמות קיימות ולהוביל מהלכים משבשים. מדובר בתהליך אסטרטגי לבחינת ועיצוב המערכת הארגונית הקיימת, המוצר או השירותים והאפשרויות להבטחת חוסנו מול מציאות משתנה.

 • חדשנות יישומית - ארגון יכול ליישם חדשנות בשני מישורים: הראשון, בפיתוח מוצרים או שירותים קיימים. השני, חדשנות בפיתוח ארגוני ובעיצוב תהליכים תומכים. כך או כך, היכולת לייצר חדשנות רלוונטית, שיטתית ואפקטיבית, והמסתיימת בהשאת הערך הרצוי לארגון, תלויה בקיומה של 'מערכת חדשנות' ארגונית ומנוהלת.


המשתתפים בהכשרה
 • יקבלו עותק אישי של תקן ISO 56002 (רכישת התקן כחוק).

 • יבצעו אבחון ארגוני מקיף לבשלות החדשנות בארגונים שתחת אחריותם.

 • יגבשו תכנית עבודה להקמת מערכת ניהול חדשנות בארגון שתחת אחריותם.
בוגרי ההכשרה יוכלו:
 • להקים למסד ולנהל מערכות חדשנות בתוך הארגונים עליהם הם אמונים.  

 • להטמיע את החדשנות, ככלי מרכזי בעשייתם.

 • לקדם אתגרים מרכזיים בארגוניהם, במתווה של חדשנות פנימית ופתוחה.

 • לנהל פורטפוליו של חדשנות להאצת פתרונות חדשניים, לאתגרים שבליבת העשייה.

 • לערוך מבדקים וסקרי למידה פנימיים לניהול חדשנות, בארגונים עליהם הם אמונים.

Innovation_for_Transformation_smily_eyes_e1689304-38bf-40f7-9638-251eda4cfd0b.png

איש הקשר

סא"ל במיל' ד"ר דוד אלקחר

סא"ל במיל' ד"ר דוד אלקחר

מנכ"ל I4T - חדשנות להשתנות; בעל ניסיון עשיר בניהול מיזמים ופרוייקטים, הנבטת תהליכי מו"פ, עיצוב ומימוש מנגנונים להאצת תהליכי בניין כח מהיר בתוך ארגונים וחדשנות מוסדית. סא"ל במילואים, מייסד ומפקד המכללה הביטחונית לחדשנות, יזמות והשתנות שהוקמה בחטיבת שילו"ח (שיטות לחימה וחדשנות), באגף לתכנון ולבניין הכח הרב-זרועי; מייסד ומפקד החממה הטכנולוגית הראשונה בצה"ל, ומוביל החדשנות במערך הטכני בחיל האוויר. בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, (מערכות תקשורת ורשתות, טכניון); תואר שני באווירונאוטיקה וחלל (מערכות טילים ורקטות, טכניון); דוקטורט בהנדסת מכונות (רובוטיקה ובינה מלאכותית, אוניברסיטת תל אביב).

bottom of page