top of page

תחרות הפרס הלאומי לחדשנות

Updated: Sep 14, 2023

השנה, שנת 75 להיווסדה של מדינת ישראל, משיק האיגוד הישראלי לאיכות ולחדשנות בשיתוף עם I4T, את התחרות היוקרתית ביותר בתחום החדשנות במדינת ישראל, תחרות פרס החדשנות הלאומי. התחרות מושקת כתחרות רב שנתית, במטרה לקדם במשק הישראלי - תרבות של חדשנות "הלכה למעשה" לצד מצויינות בניהול חדשנות מוסדיות.


המוטיבציות לקיום התחרות:

 • העלאת המודעות לחשיבות החדשנות, לשמירה על מעמדה של ישראל כ StartUp Nation.

 • עידוד ארגונים ותאגידים בישראל להטמעת תרבות של חדשנות ומנגנונים של חדשנות.

 • התווית דרך להטמעת חדשנות על בסיס קריטריונים בין-לאומיים מוכרים, לצד העמדת "רף" (סטנדרט) להכוונת העיסוק בתחום החדשנות, במגזר הציבורי והפרטי.

 • יצירת מוטיבציה למצויינות בתחום החדשנות.

 • חיזוק ההבנה כי חדשנות אינה רק טכנולוגיה, והינה רלוונטית לכל סוגי הארגונים.

 • חגיגת הצלחות, והוקרת הישגיהם של הארגונים המשתתפים בתחרות.

 • מדידה והערכת מצב החדשנות במדינת ישראל.


תחרות הפרס הלאומי לחדשנות

מהי חדשנות מוסדית


יכולות החדשנות של הארגון כוללות את היכולת לזהות ולהגיב לשינויים, למצות הזדמנויות חדשות ולמנף את הידע והיצירתיות של אנשים בתוך הארגון, ואף לשתף פעולה עם גורמים חיצוניים. ארגון יכול לחדש בצורה יעילה ומועילה אם כל הפעילויות והאלמנטים הנמצאים בו, הקשורים זה בזה או שנמצאים באינטראקציה האחד עם השני, מנוהלים כמערכת.


בשנת 2020 השלים ארגון ה ISO את התקן החמישי במשפחת התקנים החשובים, משפחת תקן ISO-56000, העוסק בניהול מערכות חדשנות בארגונים. התקן שנכתב כתקן איכות בינלאומי לניהול חדשנות בארגונים, מספק הנחיות להקמה, יישום, תחזוקה ושיפור מתמיד של מערכת ניהול חדשנות לשימוש בכל הארגונים המבוססים.


החדשנות המוסדית עוסקת בפיתוח תשתיות הארגון, ואינה עוסקת במישרין בפיתוח מוצרים ושירותים חדשניים ופורצי דרך. תכליתה של החדשנות המוסדית להבטיח את שרידותו של הארגון, חוסנו ותנופתו; זאת ניתן להשיג באמצעות השקעה במספר מישורים (טרנספורמציות ארגוניות / בניין כוחו של הארגון).


להלן חמשת המישורים עליהם משפיעה החדשנות המוסדית:

 • ההון האנושי וכשירותם היזמית של אנשי הארגון.

 • תשתיות תומכות: מבנים ארגוניים, תשתיות טכנולוגיות, תשתיות פיזיות ודיגיטאליות.

 • תורות ותפישות תפעול.

 • תהליכים, מנגנונים ושגרות.

 • שותפויות חוצות אקו-סיסטם.


חיזוק מישורים אלו, תומך ומחזק את הפוטנציאל של הארגון לממש יוזמות ורעיונות, לכדי מוצרים ושירותים פורצי דרך, כל הדרך עד להשאת ערך ויצירת ביקוש בקרב לקוחות הארגון.ארגונים המעוניינים להיכנס לתחום החדשנות המוסדית

ולעצב בתוכם מערכת לניהול חדשנות

מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך האתר

Innovation 4 Transformationתחרות הפרס הלאומי לחדשנות2 views0 comments

Comentários


bottom of page